X
تبلیغات
زولا

درمدارماه

معصومه طاهری

این مهمان زیاده خواه تو


ظرف دلم کوچک است

قدر و اندازه ی تو بسیار

مرا ببر در زمره اعوان و انصار...