X
تبلیغات
زولا

درمدارماه

معصومه طاهری

نور نگاه تو

همه تو هستی!

حتّی وقتی در سایه ام... 

از پس این ابرها هم می توان تو را دید

درست مثل وقتی که زل می زنم به ضریح...

وحسرت دوری خودم...

و تو در من گمگشته چه می بینی؟

دلم برای تو تنگ است

که در تنهایی های درونم

فقط به تو می رسم

اینجا همه حریم توست

لا اله الا انت...