X
تبلیغات
زولا

درمدارماه

معصومه طاهری

جهاد در راه تو

و در آن تیرگی های شلوغ

در خلوت یک خواب

چون تشنه ای در راه

در حریم حرم دل

من نه به خود آمده بودم

که بوی پیراهنت

و زلال چشمهایت

در جوشش روان آب

تا انتها، آنجا که دور است و نا پیدا 

دستی زدم بر آب

زیرا که ساحل بی تو

زشت بود و نا زیبا...

                   

                    "حی علی الفلاح"

  

پی نوشت: ...تا دلدار