درمدارماه

معصومه طاهری

آن دور دست ها کنار تو

دلم آن دوردست ها را می خواهد...

آن جا که برکه طلایی می شود

که خورشید طالع است

که دنیا بر مدار تو می گردد

که دشت پر از پروانه است

آن دوردست ها...

آن جا که دل در آسمان ستاره است

که ماه در برکه منعکس می شود

که رود تا دریا می دود

که کلام درنگاه معنا می شود

آن دوردست ها...

آن جا که نور تو بر دل می نشیند

که نور تو بر دل می نشیند

که نور تو بر دل می نشیند

پی نوشت: حرف دل

در پناه تو

شور می زند دلم در هاشور مهربانیت

مقابلت

درنگاهت

درپناهت

دوباره من واحساس غریبگی

امشب دلم با توست!

شستشوی قفس غبار آلود تنم

با اشک

بامن

پاکی روحم...

با تو

پی نوشت: حرف دل

گرمای محبّت تو

کنار این گرمای محبّت

دلم با دلدار

قلبم، مونس دلِ یار 

همنشینم، یادِ یار

هوا کمی سرد شده ...امّا

محبّت تو بر من

پُرخیر

چه همیشگی ست...

ای یار

من بنده ی توام 

بنده ی توام

دریا به ساحل موج می زند، ماه را می خواند... 

سلام ِمهربانِ تو

سلام بر کبوتر شوق

کنار پنجره دل

شنیدم می خواند برایم ازتو


"سلام قولا من ّرب رّحیم "

ومن هنوز مبهوتم

ونگاه می کنم به پَری از پروازش که در دلم جا ماند

پی نوشت: حرف دل

دلم به سوی تو

رودخانه که از سنگ دلگیر نمی شود...

                                          می شود؟!

رودخانه که آبی زلال است مکدّر نمی شود...

                                          می شود؟!

رودخانه که دردلش عکس ماه دارد، غمگین نمی شود...

                                          می شود؟!

رودخانه که همرهش چند ماهیِ بازیگوش دارد، خسته نمی شود...

                                          می شود؟!

رودخانه که جنب و جوش دارد، ساکت نمی شود...

                                          می شود؟!

رودخانه که مقصدش تویی، گم نمی شود ...

                                          می شود؟!

پی نوشت: حرف دل
<<   1      ...      10     11      12      13     14      ...      16   >> صفحات