درمدارماه

معصومه طاهری

الهی و ربی ندارم به غیر تو

روبروی این امواج ناملایم ...ناملایم

دستِ دلم را بگیر

پی نوشت: حرف دل

قرار با تو

سرِکدامین قرارهستم امروز؟

ازقرارهای شبِ بیداری ام!

بیقراری ام!

آن جا که دلم پیش تو بود...بیش تر

اشک ریختم ...بارانی تر

عهد بستم ...محکم تر

سبک شدم...پروانه تر

وتو لبخند زدی ...ملیح تر

نشانی راه خواستم ...راهی که پُرباشد، از درخت

پربارتر...

گفتم چشم هایم را بینا کن...روشن تر

قدم هایم را ...بلند تر

 من دوباره عطرتو را می خواهم ...ماندنی تر

و تو چه قدر خوبی...مهربان تر

پی نوشت: حرف دل

صدای دل تو

آیینه ی دلم را باز کرده ام

تا خودم با خودش رو به روی هم به حرف بنشینیم

گفتگو از صدای دل ها ...

از صدای دل تو 

از صدای دل من

راستی صدای دل توچه می گوید؟

وقتی دلگیر می شوی؟ 

دلتنگ می شوی؟ 

دلدار می شوی؟ 

دلبسته می شوی؟

دلخون یا دلشکسته می شوی؟ 

وقتی دلشاد می شوی؟

خودش می گوید : دل جای اوست  

پس فواد است 

نوردارد وگرما

خودم می پرسد: پس این کلمات اضافه که دنبال دل می آیند نشان ازچیست؟
می گوید: ترکیبِ، وصفی ست از حال دل 

وقتی بیمار می شود

ازعلّت ها وآفت ها 

از شنیده ها و دیده ها

از خودم می پرسم: تا به حال از شنیدن صدای دل ها چه کرده است؟

یا هنگام شنیدن صدای دل دوست؟

خلاصه، تصویر قلبم را به تماشا نشسته ام ...

پی نوشت: حرف دل

تقدیم به مهربانیِ چشمان تو

"جشن میلادت را به پرواز رفته ام

در این آسمان بی انتها"

ازروزی که فیروزه، دلم را آبی کرد  

انگار تو را هم به من نشان داد

بی قرارترین

دوست دلم  

عاشق ترین

عمیق ترین

عزیزترین

حکایت بی قراری دل من نیز با تو ورق می خورد...

چشمانت٬ چشمه دلم را گرم می کند

نگاهت٬ دلتنگم می کند

دوری ات٬ بی تابم می کند

این بعد فاصله تا کی؟!

                        

     سهبا جان٬تولّدت مبارک

نرگسم امسال میلادت همزمان شده با

آغاز ولایت گل نرگس(عج)...

تقدیم به انتظار دلت:

"طی شود ره صد ساله به آهی گاهی"

یا بقیة الله راه نشانم بده...

پی نوشت: تولد ...

این نشانی از تو

<<   1      ...      12      13      14     15     16   >> صفحات