درمدارماه

معصومه طاهری

نامه ای به تو

   

لذّت شیرینی کلامت، دوام نگاهت، این مهربانی هایت 

پرنده ای که نشانده ای بردلم 

رشته محبّتی که پیچیده ای در دستانم  

و نسیمی که می فرستی برافکارم...

 هرچند فاصله تا تو را پر کرده اند امّا دلتنگم می کنند...

جای والای تو

  

درلحظه های معلّق که مرور می کنم تو را

دلم برایت تنگ می شود ...

        "یا رفیق من لا رفیق له"

یادی از تو

   

قراراست برگردم پیشت

پس من نه ازتو...  

که ازخودم ترسیدم!

جهاد در راه تو

و در آن تیرگی های شلوغ

در خلوت یک خواب

چون تشنه ای در راه

در حریم حرم دل

من نه به خود آمده بودم

که بوی پیراهنت

و زلال چشمهایت

در جوشش روان آب

تا انتها، آنجا که دور است و نا پیدا 

دستی زدم بر آب

زیرا که ساحل بی تو

زشت بود و نا زیبا...

                   

                    "حی علی الفلاح"

  

پی نوشت: ...تا دلدار

بی تو

 پیمودن راه با تو، کوتاه

ومن این ره را بی تو...

چه طولانی طی می کنم    

پی نوشت: ...تا دلدار
<<   1      ...      4     5      6      7     8      ...      16   >> صفحات