شناسنامه معصومه طاهری
 
نام معصومه طاهری
تماس با من
جنسیت زن
سن
درباره من قصّه ای با "تو" شد آغاز که پایان نگرفت...

کشور ایران  
شهر تهران

تحصیلات لیسانس  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها