درمدارماه

معصومه طاهری

این چند قدم تا تو

 

 فرا می خوانی ام!

چند قدم تا تو بیش نیست...

اما مهراب چشمم ناچیزی دلم را رسوا می کند

پای آمدنم سست می شود ...

راستی چه آورده ام برایت؟!

دل آبادم با تو

 

 همه ی خط خطی های خراب دلم را... 

                              با واژه ی زیبای تو

                                           پاکنویس خواهم کرد... 

نامه ای به تو

   

لذّت شیرینی کلامت، دوام نگاهت، این مهربانی هایت 

پرنده ای که نشانده ای بردلم 

رشته محبّتی که پیچیده ای در دستانم  

و نسیمی که می فرستی برافکارم...

 هرچند فاصله تا تو را پر کرده اند امّا دلتنگم می کنند...

جای والای تو

  

درلحظه های معلّق که مرور می کنم تو را

دلم برایت تنگ می شود ...

        "یا رفیق من لا رفیق له"

یادی از تو

   

قراراست برگردم پیشت

پس من نه ازتو...  

که ازخودم ترسیدم!

<<   1     2     3      4      5      ...      7   >> صفحات